Veilig de weg op met een bedrijfswagen

Voor chauffeurs van bedrijfswagens is het belangrijk dat zij veilig hun werk kunnen doen. De drukte op de wegen kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook de lading en de vervoerde producten verdienen aandacht. Voor bedrijfsmatig vervoer zijn daarom regels vastgesteld die nageleefd dienen te worden. Zo wordt het vervoer veiliger voor iedereen die gebruikmaakt van een bedrijfswagen, doordat de risico’s voor zowel de zelfstandige ondernemers die zelf de weg op gaan als de medewerkers die zij in dienst hebben, sterk gereduceerd zijn. Met het oog op de veiligheid zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:

  • De laad- en losplaatsen moeten veilig zijn. De chauffeur moet zich tijdens het laden en lossen te allen tijde op een plek kunnen bevinden waar hij niet met andere verkeersdeelnemers in aanraking komt. Dat kan betekenen dat de betreffende plek moet worden afgezet. ’s Avonds moet er voldoende licht aanwezig zijn. Een bedrijfswagen zou dan voor extra verlichting kunnen zorgen.
  • Voor de persoonlijke veiligheid van de chauffeur zijn middelen als fluorescerende hesjes noodzakelijk. Ook moeten de arboregels met betrekking tot het tillen van zware lading nageleefd worden. Hierbij wordt een maximum van twaalf kilo aangehouden. Eventueel moeten tilhulpmiddelen ter beschikking worden gesteld. Indien nodig moet op de losplaats ook hulp aanwezig zijn bij het uitladen.
  • Ook wat betreft de lading zijn er afspraken gemaakt. Voorkomen moet worden dat de lading gaat schuiven. Om een eventueel risico op kantelen of slingeren van de bedrijfswagen uit te sluiten zal deze op een deugdelijke manier ingericht moeten worden. Met een veilige bedrijfswageninrichting verkrijgbaar bij https://www.worksystem.nl/ kan dit in orde gemaakt worden. Bovendien kan hiermee worden voorkomen dat de lading bij een eventuele botsing of aanrijding in de chauffeurscabine terechtkomt. Gereedschappen en overige materialen kunnen veilig worden opgeborgen en hebben hun vaste plaats in de wagen.
  • Er gelden protocollen voor het vastzetten van de lading in een bedrijfswagen. Hierbij is ook vastgelegd wie hiervoor de verantwoording draagt. De aansprakelijkheid draagt ertoe bij dat alle veiligheidsnormen daadwerkelijk worden nageleefd.
  • Uiteraard gelden voor chauffeurs van bedrijfswagens dezelfde verkeersregels als voor alle andere weggebruikers. In verband met de veiligheid is het gebruiken van een mobiele telefoon tijdens het rijden verboden. Als bedrijven continu in contact willen staan met hun werknemers op de weg moeten ze zorgdragen voor een veilig handsfree systeem. Ook de algemeen geldende regels met betrekking tot het gewicht en de lengte van eventueel uitstekende lading moeten chauffeurs altijd in acht nemen.

Richtlijnen in verband met criminaliteit

Om de veiligheid van de individuele chauffeurs extra te beschermen zijn er overzichten beschikbaar van laad- en losplaatsen die voor hen onveilig kunnen zijn. Gebleken is dat op sommige plekken een verhoogde kans bestaat op vormen van agressie, intimidatie en criminaliteit. Daarom bestaan hieromtrent aparte richtlijnen en afspraken die bij de chauffeurs in deze branche bekend zijn.