Zo werkt een waterleiding

Het transport van drinkwater naar onze huizen en openbare gebouwen is essentieel voor onze gezondheid en ons leefcomfort. Het is dan ook erg interessant om te weten hoe een waterleiding werkt.

Waterwinning

Water wordt uit de grond opgepompt in gebieden waar het grondwater van goede kwaliteit is. Het duingebied is zeer geschikt voor waterwinning, omdat het hemelwater daar gezuiverd wordt door de zandlaag, die de eventuele verontreinigingen opvangt. Maar ook rivier- en ander oppervlaktewater kan voor dit doel gebruikt worden. Het opgepompte water wordt doorgaans in spaarbekkens opgeslagen voordat het verder verwerkt wordt tot drinkwater. Waterplanten in deze bekkens verbeteren de kwaliteit alvast.

Zuivering

Het opgepompte water wordt op verschillende manieren gezuiverd zodat het aan de hoge eisen die aan het Nederlandse drinkwater gesteld worden voldoet. Het water wordt door een buizenstelsel langs verschillende zuiveringsstations gepompt, die het zuiveren met behulp van microfilters, actief slib, ozon, UV-licht en actief kool. Het verkregen drinkwater wordt opgeslagen in een reservoir dat verbonden is met een waterpompstation.

Distributie

Het pompstation zet het water onder flinke druk, opdat het alle huizen in de omgeving moeiteloos kan bereiken. Het water bereikt de gebruiker via een plastic, stalen of koperen leiding. In sommige huizen bevinden zich echter nog leidingen die vervaardigd zijn uit het gevaarlijke lood.