Zo werkt het riool

In Nederland is praktisch elk huishouden aangesloten op het riool, zodat ons oppervlaktewater en onze leefomgeving schoon blijven. Voor een veilig transport van urine, ontlasting en ander afval ligt er bijna 130.000 kilometer riool. Hoe werkt het rioolsysteem eigenlijk?

Het afvoeren van afvalwater

Omdat het riool zich onder huizen bevindt, en omdat de rioolbuizen een klein verval hebben, stromen de afvalproducten met de zwaartekracht mee weg. Op sommige plekken in het buitengebied wordt het transport van afval echter aangedreven door kleine pompen. Sommige rioolstelsels nemen ook hemelwater op terwijl andere stelsels enkel huishoudelijk afvalwater vervoeren. Een gescheiden rioolstelsel is duurzamer.

De zuivering

Het rioolwater stroomt uiteindelijk naar een van de regionale rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Daar wordt eerst grof vuil uit het water gefilterd. Vervolgens wordt het water belucht, waardoor bacteriën (‘actief slib’) de organische afvalstoffen opeten. Ondertussen krijgen de vaste bestanddelen in het water nog de gelegenheid om te bezinken in speciale tanks.

Distributie

Na deze behandeling is het water gezuiverd en schoon genoeg om in het oppervlaktewater te pompen. Het brandbare biogas en het uitgegiste actieve slib dat tijdens de zuiveringsprocedure is ontstaan worden tegenwoordig gebruikt om warmte op te wekken. Zo is het moderne transport dat de zuivering van rioolwater garandeert een duurzame activiteit.